Apk

De APK

 

Voor de Apk (Algemene periodieke keuring) wordt de auto getest op veiligheid en milieu eisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet te veel vervuilende stoffen uitstoten. De APK is in heel Europa verplicht.

Autobezitters ontvangen een herinnering voor de APK van de RDW. Ze blijven wel zelf verantwoordelijk voor het ook echt laten keuren van de auto. De afloopdatum van de keuringsperiode staat vermeld in het keuringsrapport.

Nieuwe Auto’s (vanaf 2005) die op benzine rijden moeten vier jaar na het ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna 2 keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw.
Nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto’s ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar worden gekeurd, auto’s van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De keuring kan worden uitgevoerd door RDW erkende garages. Autoservice van Nes en Grauss is een erkend bedrijf.De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

 

De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter
keuring aangeboden worden.
Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd.
Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van
de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan
geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer.
De einddatum van het keuringsbewijs mag niet
overschreden worden.

Bij overschrijden van de einddatum mag het
voertuig tot twee maanden na einddatum worden
geparkeerd aan de openbare weg. Tijdens deze
periode mag er niet mee worden gereden anders
dan via de kortste weg van en naar het APK-station.
Na deze twee maanden moet het voertuig gestald
worden op privéterrein niet
zichtbaar vanaf de
openbare weg en geschorst om niet te hoeven voldoen
aan de APK-plicht.

 

Indien men na twee maanden het voertuig nog niet heeft gekeurd of geschorst, volgt automatisch een boete.

 

Roetmeting

Auto’s met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later ondergaan bij de APK een roetmeting. Hierbij wordt de hoeveelheid roet die de auto uitstoot gecontroleerd door de motor onbelast en volgas te laten draaien en hierbij optisch de roethoeveelheid te meten. De meting duurt maar een paar seconden maar moet succesvol worden uitgevoerd alvorens goed bevonden te worden. Motoren uitgerust met een Comprexlader zijn uitgesloten van de roetmeting.

Viergasmeting

Auto’s met een benzine- of lpg-motor met een ‘geregelde’katalysator  én met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.